Barry Bogaarts

Na in 2008 de studies Nederlands recht en notarieel recht te hebben afgerond, ben ik een kleine twee jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris in Breda. In 2010 heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur. Na vervolgens ruim 10 jaar in dienst te zijn geweest bij een middel-groot advocatenkantoor in Oosterhout heb ik in oktober 2020 de kans gegrepen om in Deurne een eigen kantoor te starten en tegelijkertijd aansluiting te zoeken bij Willeke en Lise.

Met mijn notariele achtergrond richt ik mij voornamelijk op het erfrecht en op het ondernemingsrecht. Deskundige rechtsbijstand wordt op erfrechtelijk gebied verleend aan onder meer erfgenamen, executeurs, schuldeisers van nalatenschappen, legatarissen en legitimarissen. Niet alleen valt daarbij te denken aan de advisering omtrent de juiste erfrechtelijke keuzes, maar ook discussies tussen erfgenamen en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. Belangrijk is daarbij dat ik als geen ander begrijp dat geschillen over de afwikkeling van een nalatenschap het verdriet alleen maar doen vergroten. Snelheid en de voorkeur om dergelijke geschillen buiten de rechter om te beslechten, staan bij mij dan ook hoog in het vaandel.

Naast het erfrecht leg ik mij tevens toe op het ondernemingsrecht. De jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk heeft er toe geleid dat ik je met raad en daad kan adviseren en ondersteunen in de onverhoopte situatie waarin een onderneming in zwaar weer komt te verkeren of wanneer je als bestuurder van een onderneming wordt aangesproken.

Andere vraagstukken waarmee ik mij bezighoud zijn bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement, het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, algemene voorwaarden en het niet (deugdelijk) nakomen van verbintenissen.

Na een hele fijne tijd in mijn geboorteplaats Oosterhout ben ik nu al weer enkele jaren woonachtig in Deurne. Samen met mijn vriendin Imke en zoon Fijs hebben wij het hier prima naar ons zin. 
In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. Zowel op maatschappelijk gebied (diverse bestuursfuncties) als op het sportveld (voetbal, zaalvoetbal, tennis en hardlopen) probeer ik zoveel als mogelijk in beweging te blijven.

Telefoonnummer: 06-18741247
E-mail: barry@pura-advocaten.nl

Website door Buro TARGET