Veel bedrijven en particulieren beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Dat maakt de kosten van een juridisch geschil vaak beheersbaar. Je betaalt jaarlijks premie en daartegenover heb je recht op rechtshulp bij een juridisch geschil. Rechtsbijstandverzekeraars behandelen zaken meestal intern of besteden de behandeling uit aan kantoren waarmee tariefafspraken zijn gemaakt. Dat sluit niet altijd goed aan op jouw verwachtingspatroon. De wettelijke regelgeving biedt gelukkig een oplossing. 

Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan mag je in de volgende situaties je eigen advocaat kiezen:
- als sprake is van een gerechtelijke procedure;
- als sprake is van een UWV-procedure;
- als je bezwaar wilt maken tegen een besluit van een gemeente;
- als jouw rechtsbijstandverzekeraar ook de zaak van de tegenpartij behandelt. 

Kortom: je hebt als rechtsbijstandverzekerde het recht om je eigen advocaat te kiezen. De kosten van de advocaat worden vervolgens vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar. Dus ook een gespecialiseerd advocaat bij jou om de hoek mag je kiezen. Inmiddels is dat bevestigd in de rechtspraak.

En als jouw verzekeraar tegenstribbelt: wij kennen de weg om jouw doel te bereiken. 

Website door Buro TARGET