PURA advocaten werkt indien je dat wenst op basis van een vaste prijsafspraak. Je weet direct wat je kunt verwachten indien jij je door ons laat adviseren en wanneer wij je bijstaan in een mogelijk geschil.

Ook kun je ons op basis van ons reguliere uurtarief inschakelen. Ons uurtarief bedraagt € 195,- voor particulieren (excl. 21 % BTW) en € 215,- per uur voor ondernemers (excl. 21% BTW). 

Je ontvangt van ons altijd periodiek een nota voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden. Deze gaat vergezeld van een overzicht, waaruit de aard van de werkzaamheden en de bestede tijd blijkt. 

In voorkomende gevallen kan ook worden verzocht een bedrag bij wijze van voorschot te voldoen.

Website door Buro TARGET