Wanneer je de kosten voor een advocaat niet kunt dragen, is het mogelijk dat je als particulier in aanmerking komt voor een toevoeging. Dat betekent dat aan jou een advocaat wordt toegevoegd. In dat geval betaal je de advocaat niet volledig zelf, maar voldoe je slechts een eigen bijdrage. Deze bedraagt tussen de € 226,- en de € 984,- en is afhankelijk van je fiscaal jaarinkomen. Als een procedure moet worden gevoerd, dien je bovendien rekening te houden met griffierechten die aan de rechtbank moeten worden betaald en eventuele kosten voor uittreksels uit registers van de gemeente etc. Jouw advocaat kan je daarover precies informeren.

Je komt in aanmerking voor een toevoeging wanneer jouw fiscaal jaarinkomen als alleenstaande minder bedraagt dan € 31.100,- per jaar of wanneer je samenwoont het inkomen van jou en je partner samen niet meer bedraagt dan € 44.000,- (gegevens 2024). Naast de inkomenstoets is er ook sprake van een vermogenstoets, bijvoorbeeld spaargeld. Uiteraard kunnen wij je hierover nader informeren in ons eerste gesprek. 

Website door Buro TARGET