Wanneer u de kosten voor een advocaat niet kunt dragen, is het mogelijk dat u als particulier in aanmerking komt voor de regeling die betekent dat een advocaat aan u wordt toegevoegd. In dat geval betaalt u de advocaat niet volledig zelf maar voldoet u slechts een eigen bijdrage. Deze bedraagt tussen de € 196,- en de € 849,- en is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen. Als een procedure moet worden gevoerd dient u bovendien rekening te houden met griffierechten die aan de rechtbank moeten worden betaald en eventuele kosten voor uittreksels uit registers van de gemeente etc. Uw advocaat kan u daarover precies informeren.

U komt in aanmerking voor een toevoeging wanneer uw fiscaal jaarinkomen als alleenstaande minder bedraagt dan € 26.000,- per jaar of wanneer u samenwoont het inkomen van u en uw partner samen niet meer bedraagt dan € 36.800,- (gegevens 2016). Naast de inkomenstoets is er ook sprake van een vermogenstoets, bijvoorbeeld spaargeld.

Website door Buro TARGET