Bij problemen of vraagstukken omtrent het vastgoed kun je denken aan de koop/verkoop van een woning, projectontwikkeling, geschillen omtrent de aanneming van werk, het bouwrecht en problemen tussen buren (waaronder overlast, grensgeschillen, erfdienstbaarheden en verjaringskwesties). Wij kunnen je bijstaan wanneer er een discussie ontstaat omtrent de levering van een woning/project of wanneer er bijvoorbeeld gebreken zijn geconstateerd in de woning, wanneer er een discussie ontstaat over meer- en minderwerk tussen een aannemer en opdrachtgever, over tijdige oplevering en de daaraan verbonden boetekosten etc.

Wij kunnen je ook van dienst zijn bij het opstellen van overeenkomsten, de uitleg van overeenkomsten, advisering bij bouwprojecten, en geschillen tussen buren (waaronder overlast, grensgeschillen, erfdienstbaarheden en verjaringskwesties).

Advocaat:
Chantal Gielen

Website door Buro TARGET