In deze zaken gaat het vaak over het niet nakomen van een overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad waardoor er schade is geleden. Problemen met een postorder- of telecombedrijf, het toebrengen van schade, in het verkeer, in de vrije tijd of op het werk, maar ook problemen met een verzekeringsmaatschappij behoren tot deze categorie. Voor het opstellen van Algemene Voorwaarden of het controleren daarvan kun je ook bij ons terecht. 

Tevens voor het aansprakelijk stellen van uw tussenpersoon, makelaar, accountant, notaris of advocaat ben je bij ons aan het goede adres. Indien je onjuist geadviseerd bent of indien jou adviseur een beroepsfout heeft gemaakt waardoor je schade heeft geleden kunt je deze schade op jouw adviseur verhalen.


Advocaat:
Willeke van Rooij

Website door Buro TARGET