In deze zaken gaat het vaak over het niet nakomen van een overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad waardoor er schade is geleden. Problemen met een postorder- of telecombedrijf, het toebrengen van schade, in het verkeer, in de vrije tijd of op het werk, maar ook problemen met een verzekeringsmaatschappij behoren tot deze categorie. Voor het opstellen van Algemene Voorwaarden of het controleren daarvan kun je ook bij ons terecht. 

Tevens voor het aansprakelijk stellen van je tussenpersoon, makelaar, accountant, notaris of advocaat ben je bij ons aan het goede adres. Indien je onjuist geadviseerd bent of indien jouw adviseur een beroepsfout heeft gemaakt waardoor je schade hebt geleden, kun je deze schade mogelijk op jouw adviseur verhalen.


Advocaat:
Chantal Gielen

Website door Buro TARGET