In het familierecht is het van belang dat je wordt bijgestaan door een advocaat en/of mediator die maatwerk kan leveren. Elk mens is uniek en wenst een andere aanpak van zijn zaak. In veel gevallen moet ook rekening gehouden worden met de belangen van de kinderen, daarom is maatwerk in deze situaties noodzakelijk. Lise Proenings geeft aan de belangen van de kinderen de hoogste prioriteit. Daarbij is het streven er altijd op gericht om, zo veel als mogelijk is, in goed overleg tussen partijen overeenstemming te bereiken. Zeker als in geschillen kinderen betrokken zijn, moet worden voorkomen dat zij de dupe worden van een rechtsstrijd tussen hun ouders. Ouders blijven immers, ook als zij uit elkaar gaan, via hun kinderen aan elkaar verbonden.

Bij het familierecht kun je denken aan echtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling (mediation), alimentatie, omgang met kinderen, gezag, de boedelverdeling en pensioenverevening. Je kunt terecht voor een mediationtraject, een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of wanneer je alleen door een advocaat bijgestaan wil worden. Daarnaast helpt Lise Proenings ouders bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van hun kinderen. 

Advocaat/mediator:
Lise Proenings 

Website door Buro TARGET